اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : غلامرضا کشاورز
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج
بیوگرافی : غلامرضا کشاورز

غلامرضا کشاورز

تحصیلات : دیپلم موسیقی

سال شروع آموزش به صورت رسمی از سال 1368

سال شروع تدریس : 1376

ساز تخصصی : سنتور

اساتید: استاد رضایی نژاد / استاد نعیمی منش

 

خلاصه فعالیت های اجرایی موسیقی: اجرا هایی در د هه 70 با گروه شور انگیز در اصفهان و رشت اجرای کنسرت در سال 1368 و 1388 با گروه نجوا (اصفهان) با آقای علی رستمیان

خلاصه فعالیت های تولیدی و ضبط موسیقی : همکاری برای ضبط و ضبط قطعاتی در استودیو برای آلبوم جناب آقای مجید کوثری


خروج