اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : نیلوفر کریمی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج
بیوگرافی : نیلوفر کریمی

نام و نام خانوادگی : نیلوفر کریمی

تحصیلات : کاردانی جهانگردی

سال شروع آموزش موسیقی : 1385

سال شروع تدریس : 1393

ساز تخصصی : گیتار پاپ

اساتید : استاد مصطفی فردی پور

خلاصه فعالیت های اجرایی موسیقی :

- اجرای کنسرت های آموزشی حوزه هنری اصفهان 1386

- اجرای گروه نوازی در سالن سوره حوزه هنری اصفهان 1387

- اجرای موسیقی در دانشگاه فرهنگ و هنر 2 اصفهان 1394 - 1395 


خروج