اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : اسماعیل اله دادیان
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج
بیوگرافی : اسماعیل اله دادیان

نام و نام خانوادگی:
 اسماعیل  الله دادیان

سال شروع آموزش موسیقی:1366

شروع تدریس آواز :1389

فعالیت های هنری:
اجرای کنسرتهای متعدد از سال 1380
همکاری با سازمان صدا و سیما از سال 1389
کسب مقام اول در رشته آواز در جشنواره جوان1381 ،1382
کسب مقام نخست در جشنواره هنری  جامعه پزشکان سال 1388

اساتید:
از کودکی نزد پدر خود: غلامرضا الله دادیان
استاد علی اصغر شاهزیدی،استاد محمد تقی سعیدی،استاد سید رضا طباطبایی،استاد حمیدرضا نوربخش

نزد استاد عبدالمجید کیانی ردیف عبدالله دوامی
نزد استاد ماریو تقدسی ،آواز کلاسیک و تکنیک های تنفس.
به مدت چهار سال نزد مرحوم استاد محمدرضا لطفی کلاسهای تحلیل ردیف و زیر ساخت های ردیف،ضربهای ادواری.
و همچنین در زمینه اصول تصنیف خوانی و بیان لطایف و ظرافتهای شعر و موسیقی از توصیه های فرناد و علی شاهزیدی بهره برده است.


خروج