اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : رضا مهدی خانی
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج
بیوگرافی : رضا مهدی خانی

نام و نام خانوادگی :  خانم احیایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

سال شروع آموزش موسیقی : 1375

سال شروع تدریس : 1384

ساز های تخصصی :

  • تنبک
  • دف

خلاصه فعالیت های اجرایی موسیقی :

  • اجرای کنسرت به همراه گروه دکتر قبادی
  • اجرای کنسرت به همراه گروه مرتضوی

 

اساتید:

 

  • استاد حسابی
  • استاد افقه
  • استاد بابایی

 


خروج