اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : حسین رشیدی
نام دورهمشاهده جزئیات
قانون

خروج
بیوگرافی : حسین رشیدی

حسین رشیدی

سال شروع آموزش موسیقی : 1392

سال شروع تدریس : 1396

اساتید : یحیی علیاری ملیحه سعیدی

تحصیلات: کارشناسی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

 


خروج