اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : ایمان طباطبایی نیا
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج
بیوگرافی : ایمان طباطبایی نیا

نام و نام خانوادگی : ایمان طباطبایی

تحصیلات : لیسانس

سال شروع آموزش موسیقی : 1363

سال شروع تدریس : 1385

ساز های تخصصی :

  • آواز

 

اساتید:

  • ·استاد سید رضا طباطبایی

خروج