اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : سارا اکبرزاده
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک

خروج
بیوگرافی : سارا اکبرزاده

سارا اکبرزاده

شروع آموزش تنبک : 1393

ساز تخصصی : تنبک

سال شروع تدریس : 1396

تحصیلات : دیپلم تجربی و محصل زبان فرانسه

اساتید : محمد جعفر قاضی عسکر

فعالیت های موسیقی : گذراندن دوره آموزشی تخصصی شیوه تدریس تنبک به مربیگری استاد جعفر قاضی عسکر


خروج