تنوع دوره ها و رده های سنی

برگزاری دوره های مختلف موسیقی از کلاس های گروهی تا انفرادی در سنین مختلف خردسالان ، کودکان ، نوجوانان ، جوانان ، بزگسالان و کهنسالان در گرایش های مختلف از دیگر فعالیت های آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا محسوب می شود . دوره های موسیقی ویژه کودکان با گرایش های مختلف : موسیقی کودک ( ارف ) ، موسیقی و بازی ، کلاس های جمعی نوازندگی و خوانندگی برای کودکان که نقش ویژه ای در پایه ریزی آموزشی موسیقی دراین سنین را دارد