قوانین و مقررات مؤسسه فرهنگی هنری سپاهان سینا

قوانین و ضوابط مؤسسه

 

رعایت پوشش متناسب با اماکن آموزشی (مدارس و دانشگاهها) الزامی است.

 

پس از ثبت نام در صورت انصراف هنرجو تا پیش از جلسه اول( حتی در صورت عدم حضور هنرجو در کلاس) 80 %از هزینه پرداختی به هنرجو برگشت داده می شود و در صورت استفاده حتی یک جلسه از کلاس تنها 30  % باقیمانده شهریه مسترد میگردد.

 

هر هنرجو می تواند در هر ترم (در صورت ثبت نام 12 جلسه کامل) در انتهای همان ترم تنها یک جلسه غیبت مجاز داشته باشد که به ازای آن یک جلسه جبرانی برای وی برگزار میشود.

 

در صورت دیرآمدگی یا غیبت هنرجو مدرس هیچ گونه وظیفه ای برای برگزار نمودن کلاس جبرانی ندارد و هیچ هزینه ای بابت آن به هنرجو برگشت داده نمی­شود.

 

از هنرجویان خواهشمندیم از پارک خودرو در مکانهایی که موجب مزاحمت برای همسایگان می­گردد اکیداً خودداری نمایند و نیز نوجوانان عزیز از اجتماع در ورودی مؤسسه اجتناب نمایند.

 

هنرجو در صورت تمایل به حفظ زمان اختصاصی خود در کلاس مربوطه، موظف است تا جلسه­ی پایانی هر ترم، ثبت نام ترم بعد را انجام دهد.

آموزشگاه موسیقی سپاهان سینا