اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : مائده حسینی
نام دورهمشاهده جزئیات
تارو سه تار

خروج
بیوگرافی : مائده حسینی

نام و نام خانوادگی :  خانم پورجوهری

تحصیلات : کرشناسی ارشد معماری

سال شروع آموزش موسیقی :

سال شروع تدریس : 1393

ساز های تخصصی :

  • تار
  • سه تار

خلاصه فعالیت های اجرایی موسیقی :

  • اجرا ی کنسرت به همراه گروه ترنگ

 

آثار مکتوب:  

  • همکاری با استاد جیحونی در تدوین کتاب های پژوهشی موسیقی

اساتید:

 

  • استاد جیحونی
  • استاد هوشنگ ظریف

 


خروج