اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : احسان حسینی
نام دورهمشاهده جزئیات
کمانچه

خروج
بیوگرافی : احسان حسینی

احسان حسینی

لیسانس موسیقی از هنرستان عالی موسیقی تهران

شروع آموزش در سال  ۸۲  هنرستان موسیقی اصفهان.

اساتید:

 حمیدرضا آزادفر،محمد رضا لطفی،شهریار شکرانی

سال شروع تدریس : ۹۴

 

فعالیتها: رتبه ی اول گرونوازی در جشنواره ی موسیقی کلاسیک شیراز سال ۸۸

رتبه ی اول کمانچه نوازی در جشنواره ی آموزشگاه های سراسر کشور

کسب رتبه ی سوم در جشنواره ی جوان سال ۹۲

 

مدرس دانشگاه موسیقی اراک در سالهای ۹۵ و ۹۶

مدرس ساز تخصصی کمانچه در هنرستان های موسیقی استان اصفهان و شهرضا.

 

اجراهای متعدد با گروه های مختلف در ایران و سایر کشورها.


خروج