اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : همایون سبزواری
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک

خروج
بیوگرافی : همایون سبزواری

عرفان بطلانی اصفهانی

 متولد 1374

لیسانس مهندسی معماری

 

آغاز فراگیری ساز تنبک از سال86 نزد اساتیدی چون حسین کیوان،شهریار بلوچستانی،محمد جعفر قاضی عسگر و نوید افقه

 

 فراگیری ساز عود نزد اساتیدی چون نوا سلیمانی، امین حیدری و حمید خوانساری

کسب مقام دوم کشوری تکنوازی تنبک در دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 1395

کسب مقام دوم کشوری تکنوازی تنبک در دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 1397

همکاری و اجرای کنسرت با گروه های متعددی چون:

ارکستر ملی اصفهان1394   

ارکستر فیلارمونیک پارسه 1394

ارکستر موج نو 1394

ارکستر مضرابی اصفهان 1392،1393،1394

گروه موسیقی نیواک 1393

گروه دگرسو  1394

گروه موسیقی کامو 1395

گروه موسیقی دلشدگان 1394،1395

گروه موسیقی شهنواز 1395

گروه موسیقی مهرآهنگ 1395

گروه موسیقی سروا1396،1395

گروه موسیقی نوژین1395

گروه موسیقی هونیواک1396

گروه موسیقی چکاو1397

گروه موسیقی هیرمان 1397

تکنوازی تنبک در برنامه شب تنبکنوازان اصفهان1396


خروج