اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : شایان شفیعیان
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو کلاسیک

خروج
بیوگرافی : شایان شفیعیان

وحید حاجی هاشمی

-متولد ۱۳۶۴ اصفهان

-کارشناسی ارشد موسیقی(نوازندگی پیانو)

-یادگیری موسیقی از سال ۱۳۷۸

-ساز تخصصی‌پیانو (همچنین حدود ۵ سال سابقه یادگیری ساز تنبک نزد استاد شیرازی)

-یادگیری پیانو در اصفهان نزد استاد اشتیاق،بابومیان و خدادوستان و در تهران نزد استاد رضا طاهری و دوره محدودی نزد استاد سامان احتشامی


خروج