اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : مژگان مشتاقیان
نام دورهمشاهده جزئیات
ویولن کلاسیک

خروج
بیوگرافی : مژگان مشتاقیان

نام و نام خانوادگی :  خانم مشتاقیان

تحصیلات : فوق دیپلم موسیقی

سال شروع آموزش موسیقی : 1381

سال شروع تدریس : 1387

ساز های تخصصی :

  • ویلن

 

خلاصه فعالیت های اجرایی موسیقی :

  • اجرا با گروه زنده رود اصفهان
  • اجرا گروه بانوان در سالن بانک خون
  • کسب رتبه جشنواره موسیقی 

 

اساتید:

  • استاد سهیلیان
  • استاد ابراهیم لطفی

 

 

 


خروج